Data gedreven werken in de transport

  • door

Je hoort het steeds vaker ‘’data gedreven werken’’ is anno 2020 dé manier van werken. Beslissingen moet je onderbouwen aan de hand van gegevens uit het verleden en voorspellingen voor de toekomst. Hierdoor is er minder onderbuikgevoel en zijn er meer harde feiten over succesvolle aanpakken. Iedere sector kan profijt hebben van het datagedreven werken, maar de belangrijkste vraag is: welke dat is echt relevant en wat moet ik ermee? Het beginnen met meten van data is namelijk niet moeilijk. Het vertalen van data naar nieuwe bruikbare inzichten voor een organisatie is waar de waarde zit.

Wat is logistieke data? 

Klinkt allemaal erg interessant, maar over welke data hebben we het? Als we kijken naar transport en de gehele logistieke sector kunnen we verschillende gegevens opnoemen zoals: reistijd, in- en uit laadtijd, live locaties van voertuigen, brandstofverbruik, werktijden en voorraadbeheer. Dit zijn slechts de meest voor de hand liggende gegevens die we constant bijhouden in de sector. Om efficiënter te werken zijn al deze gegevens bij elkaar gebracht in een programma. Zo’n programma heet fleet management software. Onder fleet management verstaan we het logistieke proces waarbij het wagenpark van een organisatie aangestuurd wordt. Dit aansturen gaat vandaag de dag dus via zo’n systeem. Hierin kunnen managers en werkvoorbereiders, maar ook chauffeurs inloggen om de altijd up-to-date informatie te zien. Zo is er minder miscommunicatie en heeft iedereen inzicht in de logistieke operatie. Door de data te analyseren kunnen er beslissingen gemaakt worden zoals: ritten combineren waardoor er minder kilometers gemaakt worden, of het in en uitladen versnellen met een aanzienlijke hoeveelheid tijd per keer. Daarnaast voldoe je met goede fleet management software altijd aan de de wetgeving. Dankzij de digitale tachograaf weet je altijd de status van de chauffeurs.

Organisatie meekrijgen 

Voor veel medewerkers kan het erg eng klinken. Nieuwe termen zoals data gedreven werken of automatisering kunnen overkomen als grote veranderingen waar een medewerker van kan schrikken. Moet ik bijgeschoold worden als medewerker? Ben ik straks nog wel relevant met die snelle veranderingen? En wat wordt er van mij als werknemer verwacht? Om deze digitaliseringsslag succesvol toe te passen bij een onderneming moet het duidelijk zijn dat data er is om het mensenwerk makkelijker te maken door nieuwe inzichten te brengen, maar het is en blijft mensenwerk. Neem dus je medewerkers mee in het proces en laat ze zelf het belang inzien van nieuwe manieren om efficiënter te werken. Zo zijn er bijvoorbeeld al chauffeurs die er onderling een uitdaging van maken om zo zuinig mogelijk te rijden. Doordat de chauffeurs hun verbruik scores kunnen inzien zien ze zelf op welke dagen ze extra efficiënt zijn geweest. Zo experimenteren ze in hun rijgedrag en gaan ze uiteindelijk zuiniger rijden. Door aan het eind van de maand een meest zuinige chauffeur te benoemen stimuleer je de onderlinge motivatie om zuiniger te rijden.